Avsnitt 15: “AI ska kunna vinna Nobelpriset i medicin”

2018-05-03

AI ska kunna vinna Nobelpriset i medicin

Forskningschefen Daniel Gillblad har en vision om att bygga AI som kan vinna Nobelpriset.

Han berättar om det nybildade RISE och bolagets satsningar på AI, på både kort och lång sikt, och visionen om att bygga AI som kan vinna Nobelpriset i medicin.

AI-poddens Ather Gattami och Daniel Gillblad diskuterar var gränsen går för när man kan definiera ett system för “intelligent” och går lite djupare in på vad intelligens är och drar paralleller med Kahnemans “tänka snabbt och långsamt”-filosofi, där människans tankar delas upp i två system – där det långsamma systemet står för den intelligenta biten.

AI-poddens Ather Gattami möter Daniel Gillblad, forskningschef på RISE.
Soundcloud
Spotify