Avsnitt 29: ”AI kommer göra oss mer mänskliga”

2018-10-18

AI kommer göra oss mer mänskliga

Mänskliga egenskaper som intuition och empati kommer att värderas högre framöver.

Anna Felländer, senior rådgivare på Boston Consulting Group, rådgivare till digitaliseringsministern, samt affilierad fakultet på KTH, berättar om sina ambitioner att förstå hur AI skalar i en bredare etisk och social kontext. Hon anser att AI kommer att bidra till en bättre förståelse av det mänskliga psyket och egenskaper som är väldigt mänskliga som intuition och empati kommer att värderas högre framöver.

Anna Felländer menar att AI kommer att göra oss mer mänskliga, och det har bland annat att göra med att naturen av vårt jobb kommer att ändras. Det som är rutinmässigt blir automatiserat, varför vi får större utrymme för den mänskliga sidan av oss.

Som exempel tar Anna Felländer även kvalificerade jobb som läkaryrket, där AI kan spå sjukdomar och utföra andra komplexa diagnosarbeten varför man utökar hjärnkapaciteten. Detta leder till att sjukvårdspersonal kommer ha mer tid till den mänskliga biten av jobbet där mötet med en patient inte bara är viktigt ur mänsklig synvinkel, utan även komplext från intelligensperspektiv.

AI-poddens Ather Gattami och Anna Felländer diskuterar bland annat även framtida jobb och hur AI skapar nya jobbmöjligheter i framtiden, etiska aspekter av AI och integritet.

AI-poddens Ather Gattami möter Anna Felländer, senior rådgivare på Boston Consulting Group.
Soundcloud
Spotify