Avsnitt 45: “Ingen kommer att använda en automatisk tjänst som improviserar”

2019-03-21

Ingen kommer att använda en automatisk tjänst som improviserar

Jacob Stedman, medgrundare och produktchef på Doktor24.

Veckans gäst är Jacob Stedman, medgrundare och produktchef på Doktor24, ett startuo som försöker guida patienter till rätt vård via en app. Detta gör Doktor24 genom en AI-sjuksköterskare som ställer frågor för att förstå vad patientens besvär är. Detta använder Doktor24 AI till för att få det att fungera. Jacob Stedman berättar mer i detalj hur detta är implementerat. Den första delen handlar om att använda s k natural language processing (NLP), eller mänskligt språk teknologi, för att ta fram nyckelorden i det som patienterna tar med i deras beskrivning av sina besvär.
.
Detta användas i sin tur för att klassificera meningar (tusentals klasser) för att sedan kunna förstå vad besvären handlar om. Dessa klasser identifieras med hjälp av maskininlärning, där man kan använda olika algoritmer för att se sambanden mellan de olika beskrivningarna. För varje sådan klass följer AI-sjuksköterskan eller “chatboten” ett manus som ställer följdfrågor för att säkra sig om att det är rätt symptom som är identifierade.
.
Jacob delar med sig av intressanta problem inom sjukvård som vore intressanta att lösa med hjälp av AI. Exempelvis att kunna ta bilder på ett födelsemärke via mobilen och skicka till läkare för att kunna få besked ifall man har hudcancer eller något annat.

AI-poddens Ather Gattami gästas av Jacob Stedman, medgrundare och produktchef på Doktor24.
Soundcloud
Spotify