Avsnitt 43: “AI kommer att förändra mobila tjänster på banker”

2019-03-07

AI kommer att förändra mobila tjänster på banker

Mats Karlsson, Chef för Handelsbankens Datalab.

Mats delar med sig av sina tankar kring AI-utvecklingen i Sverige och i synnerheten inom bankväsendet. Han menar att bankerna i Sverige är så välutvecklade att det blir lägre incitament till ännu mer avancerade lösningar. Det blir typiskt lättare för helt nya banker i exempelvis Kina och Afrika att skapa tjänster som är ännu mer högteknologiska än redan befintliga banker.
.
Vi diskuterar om Kina är en inspiration i utvecklingen. Mats Karlsson berättar att man blir både inspirerad samtidigt som man kan se riskerna med utvecklingen där man kanske får ett samhälle som inte riktigt strävar efter. Det gäller framför frågor som berör personlig integritet, som vi i Europa är mycket mer måna om och där individen skyddas genom lagar som GDPR (General Data Protection Regulation, EU:s dataskyddsförordning).
.
Mats Karlsson berättar också om hur Handelsbanken använder sig av AI för automation av interna processer samt stöd för beslutsfattande för att få högre precision och effektivitet. Där nämner han bland annat att digitalisering har medfört mindre närvaro på Handelsbankens kontor vilket innebär att man måste använda sig av data för att få bättre förståelse för kundens behov. Han menar också att mycket av det rutinmässiga tråkiga arbetet kommer att elimineras bort av AI som ger högre kvalité och samtidigt få möjligheten att fokusera på mer intressanta arbetsuppgifter.

AI-poddens Ather Gattami gästas av Mats Karlsson, Chef för Handelsbankens Datalab.
Soundcloud
Spotify