Två män pratar om artificiell intelligens med AI-Podden podcast

Avsnitt 52: “Data styr AI-forskningen och -utvecklingen”

2019-05-09

Data styr AI-forskningen och -utvecklingen

Fredrik Olsson, Senior Forskare på RISE AI.

AI-podden gästas den här veckan av forskaren Fredrik Olsson från RISE AI. Fredrik forskar inom mänskligt språk (natural language) och han delar med sig av de senaste forskningsrönen inom fältet. Fredrik är även väldigt intresserad av data generellt och han kommer prata en del om data och dess vikt.
.
Fredrik Olsson berättar om Googles språkmodell BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) som lanserades oktober 2018. BERT har fördelen att det är bättre på förstå kontext från text data. Det leder till smartare system som är smartare. Fredrik berättar även om OpenAIs GPT-2 algoritmer som tar stora sammanhäng i beaktning vilket får med sig mer av språkets betydelse. I båda fallen så handlar dessa nya algoritmer alltså om att ha förståelse för kontext och Fredrik förklarar varför det är viktigt i praktiken.
.
Fredrik Olsson pratar också om data och dess vikt, och vilka dimensioner datat egentligen har som är mer än vad man inser. Han förklarar genom exempel varför datat är så centralt.

Två män pratar om artificiell intelligens med AI-Podden podcast
AI-poddens Ather Gattami gästas av Fredrik Olsson, Senior Forskare på RISE AI.
Soundcloud
Spotify