Avsnitt 56: “Det är drömjobben som kan försvinna först med AI”

2019-06-13

Det är drömjobben som kan försvinna först med AI

Dan Sommer, Senior Director Global Marketing Intelligence, Qlik.

AI-podden gästas av Dan Sommer, Senior Director på Qlik. Dan berättar givetvis om hur man jobbar med AI på Qlik. Han nämner t.ex. ett AI system som hjälper analytiker att hitta insikter som man annars inte direkt ser eftersom systemet innehåller för mycket information för människor att hantera. För denna typ av system är det viktigt att datakällorna redan är identifierade av människor säger Dan. Om källorna inte skulle vara identifierade måste man hela tiden skrapa hela nätet på information vilket inte är riktigt görbart med dagens teknik och framförallt skulle det vara mycket kostsamt.
.
Ather och Dan diskuterar AI och dess samhällspåverkan på såväl kort som på lång sikt. Dan Sommer arbetade tidigare på Garner och skrev under den tiden rapporten “Adjusting to 90% unemployment”, alltså “Att anpassa sig till 90% arbetslöshet”. Han förklarar att scenariot i deras rapport beskrev att vissa av de jobb som kommer att försvinna först i takt med AI:s utveckling kanske inte är de man direkt föreställer sig och går igenom några exempel. Även mer optimistiska scenarier beskrivs av Dan under samtalet och i rapporten.

AI-poddens Ather Gattami gästas av Dan Sommer, Senior Director Global Marketing Intelligence, Qlik.
Soundcloud
Spotify