#Vitecherupp med Åsa Zetterberg

Avsnitt 81: #Vitecherupp med Åsa Zetterberg

2020-03-26

#Vitecherupp med Åsa Zetterberg

Ather Gattami möter Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT & Telekomföretagarna, och pratar om uppropet #Vitecherupp, i ett specialavsnitt av AI-podden med anledning av COVID-19.

Ather Gattami har bjudit in Åsa Zetterberg till ett specialavsnitt av AI-podden med anledning av COVID-19. Åsa Zetterberg är förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen och berättar om deras initiativ till uppropet #Vitecherupp som vill lyfta goda exempel på hur IT och digitala tjänster kan hjälpa samhället just nu.
.
– Det började med att några av de stora globala bolagen, men även svenska och nordiska bolag som arbetar med AI-frågor, insåg att vi tillsammans sitter på några av lösningarna. Vi vill gå fram och ta initiativ och göra lite mer än det man normal kan agera på, inom ramen för att hantera krisen, säger Åsa Zetterberg.
.
Ather och Åsa pratar om hur uppropet kom till och hur man kan få fler företag att i branschen att sluta upp bakom #vitecherupp. Åsa vill även belysa att vi i Sverige gynnas av att vi kommit så pass långt som vi har inom digitalisering.
.
– Den här krisen hade slagit ännu hårdare mot vårt land om vi inte haft en så framåtlutad digital sektor som vi har i Sverige. Vi har en digitalt kompetent och uppkopplad befolkning, digitala verksamheter, och en offentlig sektor som påbörjat sin digitala omställning, förklarar Åsa Zetterberg.
.
I podden pratar man även om hur digitalisering i kristider som nu blir en utmaning och hur IT & Telekomföretagen har jobbat och jobbar med AI för att hjälpa till. Vissa menar att AI inte kan hjälpa till i denna typ av kris. Men initiativet #Vitecherupp visar på motsatsen. Digitaliseringen har hjälpt till att bidra i frågor som rör materialbrist i vården, och AI har använts för att ta fram hjälpmedel för att kunna se utvecklingen av smittspridningen som kan användas för att förekomma olika scenarier.
.
Läs mer om initiativet #Vitecherupp på IT & Telekomföretagens hemsida: https://www.itot.se/vitecherupp/

#Vitecherupp med Åsa Zetterberg
Ather Gattami möter Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT & Telecomföretagarna.
Soundcloud
Spotify