Stephanie Ora and Mark Thundercliffe, SAS Institute

Avsnitt 103: Förebyggande av bedrägerier och bekämpning av penningtvätt med AI

2023-08-17

Förebyggande av bedrägerier och bekämpning av penningtvätt med AI

AI-podden med Stephanie Ora och Mark Thundercliffe, SAS Institute

Vår gäst i det här avsnittet av AI-podden är Stephanie Ora och Mark Thundercliffe, SAS Institute

Stephanie och Mark diskuterar betydelsen av AI, data och analys för riskhantering. Vi får några exempel på hur AI kan användas för att minska risker som bedrägerier och penningtvätt inom finansiella tjänster.

Stephanie går djupare in på hur AI används för att hantera ekonomiska brott som bedrägerier, för att skydda både konsumenter och banker. Hon nämner att bankerna är rädda för att använda AI på grund av regler som gör dem mycket försiktiga och därför släpar efter när det gäller att använda tekniken. Hon nämner också behovet av att kunna förklara AI för att bankerna ska kunna använda detta kraftfulla verktyg, och gå bortom de black box AI-modeller som används idag.

Mark betonar att bankerna fortfarande bör balansera riskerna och ta hänsyn till regleringarnas bredd och djup samt överväga riskerna med att implementera AI eller inte, mot bakgrund av de förluster som bedrägerier och penningtvätt medför.

Stephanie Ora and Mark Thundercliffe, SAS Institute
AI-podden med Stephanie Ora och Mark Thundercliffe, SAS Institute
Soundcloud
Spotify